Provedeni projekti:

  • Jačanje kapaciteta udruge za primjenu MUZIKOTERAPIJE u resocijalizaciji mladih i djece u socijalno-odgojnim ustanovama, 2018 – 2019 godina, financijski podržan od: Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH
    Cilj projekta: Unapređenje znanja i vještina članstva udruge kroz edukacije, prakse i specijalizacije na poslijediplomskom studiju Kreativne terapije pri Umjetničkoj akademiji i Medicinskom fakultetu u Osijeku za potrebe stjecanja stručnih kompetencija i kvalifikacija, a u svrhu pružanja usluga muzikoterapije u socijalnim i odgojno-obrazovnim ustanovama, rehabilitacijskim i medicinskim centrima, te za poslovnu zajednicu i dr.
  • Obilježavanje Dana autizma, projekt proveden u partnerstvu sa udrugom roditelja djece s autizmom „DAR“ iz Osijeka, ožujak 2019. Cilj projekta je bio iskazati solidarnost sa udrugama koje skrbe o djeci sa poremećajima iz spektra autizma, te podići vidljivost u javnosti i svjesnost zajednice o problemima sa kojima se suočavaju i koji zahtijevaju i adekvatan društveni odgovor i adekvatne javne politike, a u svrhu unapređenja reintegracije i resocijalizacije ove ranjive skupine populacije, te poboljšanja njihove kvalitete života i svakodnevnog funkcioniranja. Projekt je financiran vlastitim sredstvima i volonterskim radom.
  • Obilježavanje Svjetskog dana Muzikotepije, ožujak 2019. Cilj projekta je bila prezentacija metoda, modela, tehnika i opreme kojima se koristi muzikoterapija, pregled dosadašnjih primjena u svjetskoj kliničkoj praksi, te mogućnosti i perspektive početka sustavne primjene u Hrvatskoj, uz naglasak na potrebu razvijanja i uspostave sustavnog obrazovanja sveučilišnih programa za stručno osposobljavanje muzikoterapeuta i supervizora.
  • Provedba kliničke prakse Muzikoterapije u domovima za djecu i starije u Osječko-baranjskoj županiji, 2018 – 2020. Cilj projekta: osposobljavanje za muzikoterapeute u centrima za starije i nemoćne; te za djecu i mlade sa poremećajima u ponašanju, sa poteškoćama u razvoju, bez adekvatne roditeljske skrbi, sa neurološkim oštećenjima i dr. Proveden je u: Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje (dom za djecu), Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Domu za starije i nemoćne osobe – sve u Osijeku. Projekt je proveden u suradnji sa Umjetničkom akademijom i Medicinskim fakultetom u Osijeku, financiran pretežito vlastitim sredstvima.