Djelatnosti kojima ostvarujemo naše ciljeve i misiju:

 • Promicanje nenasilja, nediskriminacije i izgradnja mira i interkulturalnog dijaloga putem raznih kulturno -umjetničkih i glazbeno-scenskih manifestacija, među ljudima, narodima i državama
 • Prevencija nasilja među djecom i mladima, u obitelji, nad manjinama
 • Promicanje dobrog upravljanja, suzbijanja korupcije te razvoj lokalne zajednice metodama i tehnikama muzikoterapije i umjetničko-kulturnim manifestacijama
 • Promicanje zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 • Pružanje usluga muzikoterapije ranjivim skupinama u zajednici; djeci i mladima, obiteljima, invalidima, osobama starije životni dobi, bolesnima, ovisnicima, te svim osobama, grupama i skupinama u riziku od diskriminacije, siromaštva socijalne isključenosti i zdravstvenih tegoba i patnji – a u svrhu zaštite njihovih prava i kvalitetnije inkluzije, resocijalizacije, rehabilitacije i reintegracije u obitelj i zajednicu
 • Pružanje usluga poslovnim zajednicama, državnim institucijama, lokalnoj i državnoj vlasti, obrazovnim i odgojnim ustanovama i drugima radi snaženja i jačanja njihova samopouzdanja kod donošenja poslovnih odluka i obavljanja poslovnih zadataka koji su od javnog interesa
 • Poticanje na razvoj i širenje primjene kreativnih terapija radi unapređenja zdravlja i kvalitete života – a kroz suradnju sa medicinskim, znanstvenim, istraživačkim, obrazovnim, socijalnim i odgojnim ustanovama
 • Organiziranje i provođenje prezentacija, audicija, edukacija, tečajeva, natjecanja, festivala, predstava, koncerata, radionica, ljetnih škola: glazbe, glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i plesne umjetnosti, te amaterizma.
 • Pružanje usluga muzikoterapije darovitoj djeci i mladima, te osobama koje imaju potrebu poboljšati svoju kvalitetu življenja i jačati svoje vještine i sposobnosti
 • Promicanje razvoja odgoja i obrazovanja, te kreativnosti i stvaralaštva
 • Organizacija i provođenje domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, škola, kongresa, seminara, tečajeva, radionica, kliničke prakse, praktične nastave o kreativnim terapijama
 • Suradnja sa strukovnim udrugama i ustanovama u odgoju i obrazovanju, kulturi i umjetnosti, znanosti i istraživanju, lokalnim i državnim vlastima, u zemlji i inozemstvu
 • Unapređenje i društveno vrednovanje udaraljkaške glazbene umjetnosti, stvaralaštva i interpretacije glazbenih dijela kroz obrazovni i visokoobrazovni sustav, zaposlenje i gradnju karijere
 • Konstruiranje, modeliranje i izrada udaraljkaške opreme i instrumentarija za potrebe Udruge
 • Izdavanje knjiga, časopisa, znanstvenih i stručnih publikacija, brošura, biltena, kataloga, audio-video zapisa u skladu sa posebnim propisima