Ciljane skupine:

 • akademska zajednica
 • azilanti, migranti, beskućnici
 • djeca i mladi sa poteškoćama u ponašanju i razvoju, sa mentalnim, intelektualnim i motoričkim teškoćama, bez adekvatne roditeljske skrbi, u riziku od socijalne isključenosti, siromaštva i diskriminacije
 • darovita djeca i mladi
 • obitelji, jedno-roditeljske obitelji, osobe starije životne dobi u potrebi
 • liječene i oboljele osobe od teških bolesti
 • ustanove koje pružaju socijalne, obrazovne, odgojne, istraživačke, znanstvene, zdravstvene, rehabilitacijske usluge i skrb
 • stanovnici poslijeratnih zajednica
 • žrtve nasilja, obiteljskog nasilja, vršnjačkog nasilja, katastrofa, ratova, elementarnih nepogoda, pandemijskih bolesti
 • zatvorenici i bivši zatvorenici
 • poslovne zajednice, subjekti, lokalne i državne vlasti
 • umjetničke i kulturne ustanove i institucije, strukovne organizacije, glazbene škole i akademije u zemlji i inozemstvu
 • talentirani mladi glazbeni umjetnici i amateri, učenici i studenti